Tags:

Jfsa

  • Chia sẻ kinh nghiệm quản lý, giám sát thị trường chứng khoán

    Chia sẻ kinh nghiệm quản lý, giám sát thị trường chứng khoán

    Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cùng Đoàn công tác vừa có buổi làm việc với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (JFSA) nhằm trao đổi công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán (TTCK), đặc biệt cấp giám sát tại các tổ chức trung gian.