Tags:

Hydrogen xanh

  • Lợi thế sản xuất hydrogen xanh từ điện gió ngoài khơi

    Lợi thế sản xuất hydrogen xanh từ điện gió ngoài khơi

    Với đặc điểm hàm lượng phát thải carbon bằng 0 và hiệu suất chuyển đổi năng lượng cao, việc sản xuất hydrogen xanh từ điện gió ngoài khơi là giải pháp tối ưu đang được nhiều nước trên thế giới áp dụng trong chuyển dịch năng lượng. Đây cũng là một trong những giải pháp đột phá mà Việt Nam hướng đến để đạt mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050.