Tags:

Hunter industrial fans

 • Hunter Industrial Fans đưa ra thị trường Malaysia dòng quạt công nghiệp mới DDI có tính năng vượt trội

  Hunter Industrial Fans đưa ra thị trường Malaysia dòng quạt công nghiệp mới DDI có tính năng vượt trội

  Hunter Industrial Fans (tạm dịch: Quạt công nghiệp Hunter), đơn vị công nghiệp của Hunter Fan Company (Công ty Quạt Hunter) vừa giới thiệu dòng quạt quốc tế được gọi là “DDI”. DDI là quạt công nghiệp có tốc độ thấp, lưu lượng gió cao được chế tạo để lưu thông không khí một cách mạnh mẽ. Quạt này được thiết kế đơn giản, trong khi cung cấp luồng không khí lớn đáng kể nhờ động cơ dẫn động trực tiếp, được chế tạo tùy chỉnh và ba cánh quạt hiệu quả về mặt khí động học.

 • Hunter Industrial Fans giới thiệu dòng quạt công nghiệp mới có tốc độ thấp, với lưu lượng gió mạnh

  Hunter Industrial Fans giới thiệu dòng quạt công nghiệp mới có tốc độ thấp, với lưu lượng gió mạnh

  Hunter Industrial Fans (tạm dịch: Quạt công nghiệp Hunter), đơn vị công nghiệp của Hunter Fan Company (Công ty Quạt Hunter) vừa giới thiệu dòng quạt quốc tế được gọi là “DDI”. DDI là quạt công nghiệp có tốc độ thấp, lưu lượng gió cao được chế tạo để lưu thông không khí một cách mạnh mẽ. Quạt này được thiết kế đơn giản, trong khi cung cấp luồng không khí lớn đáng kể nhờ động cơ dẫn động trực tiếp, được chế tạo tùy chỉnh và ba cánh quạt hiệu quả về mặt khí động học.