Tags:

Hồ sơ giải mật

  • Cuộc chiến chống gián điệp Mỹ trên đất Trung Quốc - Kỳ 3

    Cuộc chiến chống gián điệp Mỹ trên đất Trung Quốc - Kỳ 3

    Trước đây không lâu, Cục an ninh quốc gia Mỹ tuyên bố phát hiện trong đống hồ sơ giải mật một bản ghi chép về một sự kiện xảy ra từ 30 năm trước. Đó là việc máy bay tiêm kích J-5 của Trung Quốc bắn rơi một chiếc máy bay do thám Mỹ trên bầu trời đảo Hải Nam.