Tags:

Hồ sông hỏa

  • Nạo vét, cải tạo hồ Sông Hỏa hay tận thu khoáng sản?

    Nạo vét, cải tạo hồ Sông Hỏa hay tận thu khoáng sản?

    Việc thi công nạo vét, cải tạo hồ Sông Hỏa, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được triển khai và thi công từ tháng 6/2017. Công ty TNHH Dịch vụ sản xuất Cát Hà làm chủ đầu tư dự án, với thời gian triển khai là 4 năm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công nạo vét, cải tạo hồ Sông Hỏa đã có nhiều sai phạm.