Tags:

Hết thời hạn cho thuê

  • Làm giả giấy tờ để chiếm đất của dân

    Làm giả giấy tờ để chiếm đất của dân

    Sau hơn 10 năm cho thuê gần 200 ha đất canh tác, đến khi hết thời hạn cho thuê, nhưng hơn 70 hộ dân ở thôn 3, xã Đắc Jơ Ta, huyện Mang Yang (Gia Lai) lấy lại đất để tiếp tục sản xuất thì phát hiện toàn bộ diện tích đất này đã đứng tên người khác.