Tags:

Giao dịch thẻ an toàn

  • Làm sao để sử dụng thẻ an toàn trên máy ATM?

    Làm sao để sử dụng thẻ an toàn trên máy ATM?

    Để giao dịch thẻ an toàn, khách hàng cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản như: Cách nhận biết nguy cơ thông tin thẻ bị đánh cắp, cách sử dụng thẻ an toàn và cách khóa thẻ trong những trường hợp khẩn cấp.