Tags:

Góc phố nhỏ

  • Phố mùa thu...

    Phố mùa thu...

    Vào thu, không gian dường như lắng lại gợi chút hoài niệm. Góc phố nhỏ xào xạc lá rơi đầy, chất chứa chông chênh bao nỗi niềm.

  • “Cô gái vàng” xe lăn, ngày ấy bây giờ...

    “Cô gái vàng” xe lăn, ngày ấy bây giờ...

    Gần 10 năm kể từ ngày giã từ sân đấu khi đang ở đỉnh vinh quang của sự nghiệp, Nhữ Thị Khoa vẫn gắn bó mưu sinh ở một góc phố nhỏ của Hà Nội. Vẫn khuôn mặt khắc khổ, già hơn so với tuổi, vẫn ánh mắt đượm buồn, dáng ngồi xe lăn tần tảo sớm hôm.