Tags:

E5 ron 92

  • Giá dịch vụ vận tải nhờ giá xăng ‘hạ nhiệt’

    Giá dịch vụ vận tải nhờ giá xăng ‘hạ nhiệt’

    Từ đầu năm đến nay, sau khi trải qua nhiều lần điều chỉnh giảm nhiều hơn tăng, giá xăng Ron 95 và E5 Ron 92 đã giảm về mức tương đương đầu tháng 1/2022. Nhờ vậy, giá dịch vụ vận tải đã có xu hướng “hạ nhiệt”.

  • Tăng sức cạnh tranh cho xăng E5-RON 92

    Tăng sức cạnh tranh cho xăng E5-RON 92

    Người dân cho biết chưa tin dùng xăng E5-RON 92 vì chưa nắm bắt hết thông tin quy chuẩn của loại xăng này. Do đó, các bộ, ngành sẽ khảo sát và nghiên cứu cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp để tạo điều kiện cho các điểm bán tích cực đưa xăng E5-RON 92 ra thị trường tiêu thụ.