Tags:

Du học tại chỗ

  • Hàn Quốc lợi đôi đường với "du học tại chỗ”

    Hàn Quốc lợi đôi đường với "du học tại chỗ”

    Giải pháp “du học tại chỗ” đang được nhiều phụ huynh Hàn Quốc lựa chọn thay vì đưa con ra tận nước ngoài. Giải pháp này lợi cả đôi đường khi gia đình không phải sống xa nhau quá mà vẫn đảm bảo chất lượng học tập, đặc biệt là tiếng Anh.