Tags:

Dongfeng equipment

  • Infor hỗ trợ cho Dongfeng Equipment đẩy mạnh sản xuất thông minh và khai thác cơ hội mới

    Infor hỗ trợ cho Dongfeng Equipment đẩy mạnh sản xuất thông minh và khai thác cơ hội mới

    SHIYAN (THẬP YỂN), HUBEI (HỒ BẮC0- Media OutReach – Ngày 20 tháng 11 năm 2020 – Infor, công ty hàng đầu thế giới về phần mềm đám mây kinh doanh chuyên biệt theo ngành vừa bắt tay với một trong những khách hàng của mình, Công ty Equipment Company of Dongfeng Motor Corporation (sau đây gọi là Dongfeng Equipment), tổ chức một chuyến tham quan truyền thông tại cơ sở sản xuất của Dongfeng Equipment để thảo luận về sản xuất thông minh và khai thác các cơ hội trong trạng thái bình thường mới.