Tags:

Dân làng klot

  • Ông Drung Yuir giúp dân ấm no

    Ông Drung Yuir giúp dân ấm no

    Người dân làng Klot, xã Kon Gang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai rất yêu thương và kính phục ông Drung Yuir (ảnh) bởi ông đã góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho dân làng.

  • Giúp dân làng có cuộc sống ấm no

    Giúp dân làng có cuộc sống ấm no

    Người dân làng Klot, xã Kon Gang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai rất yêu quý và kính trọng ông Drung Yuir, bởi ông đã góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho dân làng.