Tags:

Cmc consulting

  • CMC CONSULTING bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc điều hành

    CMC CONSULTING bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc điều hành

    Ngày 15/1/2024, ông Nguyễn Hải Sơn chính thức được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty TNHH CMC. Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng kiến của ông Hồ Thanh Tùng – Tổng Giám đốc Tập đoàn CMC, Ban lãnh đạo Tập đoàn.