Tags:

Chuyên đề dân tộc thiểu số

 • Báo Tin tức - sức mạnh của nguồn thông tin chính thống

  Báo Tin tức - sức mạnh của nguồn thông tin chính thống

  Ra đời năm 1983, tiền thân là các tờ Tuần tin tức và Tin tức buổi chiều, hiện nay, báo Tin tức có ba sản phẩm thông tin: Tuần Tin tức, báo điện tử Tin tức, chuyên đề Dân tộc thiểu số và Miền núi. Qua 37 năm hình thành và phát triển, báo Tin tức tự hào luôn giữ vững là một Kênh thông tin đáng tin cậy của Chính phủ do TTXVN phát hành, liên tục đổi mới và phát triển.

 • Báo Tin tức - kênh thông tin tin cậy, nhanh nhạy, chất lượng

  Báo Tin tức - kênh thông tin tin cậy, nhanh nhạy, chất lượng

  Ra đời năm 1983, tiền thân là các tờ Tuần tin tức và Tin tức buổi chiều, hiện nay, báo Tin tức có ba sản phẩm thông tin chính: Tuần tin tức, chuyên đề Dân tộc thiểu số và miền núi, báo điện tử Tin tức. Qua 35 năm hình thành và phát triển, báo Tin tức tự hào luôn giữ vững là một trong những đơn vị thông tin hàng đầu của ngành, là một Kênh thông tin đáng tin cậy của Chính phủ do TTXVN phát hành, liên tục đổi mới và phát triển.

 • Báo Tin tức - Hành trình 35 năm phát triển và đổi mới

  Báo Tin tức - Hành trình 35 năm phát triển và đổi mới

  Ra đời ngày 14/5/1983, tiền thân là các tờ Tuần Tin tức và Tin Tức buổi chiều, hiện tại báo Tin tức có ba sản phẩm thông tin chính: Tuần Tin tức, Chuyên đề Dân tộc thiểu số và Miền núi và báo điện tử Tin tức.