Tags:

Chống oan sai

  • Phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội

    Phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội

    Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

  • Ngành Kiểm sát tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm

    Ngành Kiểm sát tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm

    Toàn ngành kiểm sát tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, chủ động đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.