Tags:

Cdpj

  • Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản ra mắt ban chấp hành mới

    Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản ra mắt ban chấp hành mới

    Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 15/9, đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) - đảng mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản gồm đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) cũ và đảng Dân chủ Vì nhân dân (DPFP) - đã tổ chức đại hội và thông qua ban chấp hành mới do tân Chủ tịch CDPJ Yukio Edano đề xuất.

  • Đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản bắt đầu tiến trình lựa chọn lãnh đạo mới

    Đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản bắt đầu tiến trình lựa chọn lãnh đạo mới

    Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 7/9, đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản, được thành lập trên cơ sở sáp nhập đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) và đảng Dân chủ vì Nhân dân (DPFP), đã bắt đầu khởi động chiến dịch tranh cử để lựa chọn nhà lãnh đạo mới.