Tags:

Captopril 25mg

  • Đình chỉ lưu hành toàn quốc viên nén Young II Captopril Tablet

    Đình chỉ lưu hành toàn quốc viên nén Young II Captopril Tablet

    Theo kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai, lô thuốc viên nén Young II Captopril Tablet (Captopril 25mg) do Công ty Young IL Pharm. Co. Ltd. (Korea) sản xuất, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) nhập khẩu - không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng Captopril, giới hạn Captopril disulfid, độ đồng đều đơn vị phân liều.