Tags:

Cựu chiến sĩ điện biên phủ

  • Mong ngày gặp mặt của các cựu chiến sĩ Điện Biên Phủ

    Mong ngày gặp mặt của các cựu chiến sĩ Điện Biên Phủ

    Dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Điện Biên Phủ, các cựu chiến sĩ Trung đoàn Pháo cao xạ 367 - trung đoàn pháo cao xạ đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam - đã có một cuộc hẹn ở Hà Nội. Bằng mọi cách, nếu sức khỏe còn cho phép, họ nhất định sẽ gặp lại nhau.