Tags:

Công viên hyde park

  • Bao cao su khổng lồ tại Sydney

    Bao cao su khổng lồ tại Sydney

    Công viên Hyde Park ở Sydney, Australia đang trưng bày một mô hình chưa từng có: bao cao su cao 18 mét bọc bên ngoài một cột tháp thành phố.