Tags:

Công nghiệp chế biến cà phê

  • Công nghiệp chế biến cà phê ở Đắk Lắk còn hạn chế

    Công nghiệp chế biến cà phê ở Đắk Lắk còn hạn chế

    Tỉnh Đắk Lắk là địa phương có nhiều diện tích cà phê nhất nước nhưng công nghiệp chế biến cà phê, nhất là chế biến theo công nghệ ướt, chế biến sâu còn nhiều hạn chế nên giá cà phê nhân xuất khẩu cũng như giá trị gia tăng thấp, gây thiệt hại lớn cho người trồng cà phê.