Tags:

Công ước số 98

 • Công ước số 98 mang lại môi trường làm việc ổn định cho người lao động tại Việt Nam

  Công ước số 98 mang lại môi trường làm việc ổn định cho người lao động tại Việt Nam

  Hội thảo công bố gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và tham vấn dự thảo Kế hoạch thực hiện Công ước số 98 của ILO do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức diễn ra tại Hà Nội ngày 6/7.

 • Nghị quyết về gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế

  Nghị quyết về gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế

  Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết số 80/2019/QH14 về Gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế. Toàn văn Nghị quyết như sau:

 • Quốc hội Thông qua 2 Nghị quyết quan trọng

  Quốc hội Thông qua 2 Nghị quyết quan trọng

  Sáng 14/6, với sự nhất trí cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể và Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2020.

 • Ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

  Ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

  Trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 7, sáng 14/6, Quốc hội biểu quyết Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2020.

 • Khẳng định nỗ lực thực thi cam kết về lao động trong CPTPP của Việt Nam

  Khẳng định nỗ lực thực thi cam kết về lao động trong CPTPP của Việt Nam

  Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 7, sáng 7/6, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội trường về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

 • Thời điểm phê chuẩn gia nhập Công ước số 98 đã chín muồi

  Thời điểm phê chuẩn gia nhập Công ước số 98 đã chín muồi

  Các ý kiến phát biểu tại phiên họp đều tán thành về sự cần thiết gia nhập Công ước số 98 và cho rằng việc gia nhập Công ước số 98 phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong hội nhập quốc tế.

 • Quốc hội thảo luận Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế

  Quốc hội thảo luận Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế

  Tiếp tục Chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 7, sáng 7/6, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

 • Thận trọng, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên trong quan hệ lao động

  Thận trọng, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên trong quan hệ lao động

  Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, chiều 29/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi).

 • Gia nhập Công ước 98 - nỗ lực của Việt Nam trong thực thi CPTPP

  Gia nhập Công ước 98 - nỗ lực của Việt Nam trong thực thi CPTPP

  Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 29/5, các đại biểu Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thuyết minh, Báo cáo thẩm tra về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Tờ trình, Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

 • Hôm nay 29/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

  Hôm nay 29/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

  Theo chương trình dự kiến, các đại biểu Quốc hội dành cả chiều 29/5 thảo luận tại tổ về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

 • Việt Nam gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế là rất cần thiết

  Việt Nam gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế là rất cần thiết

  Chiều 23/5, tại Hà Nội, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 7 để thẩm tra việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể (Công ước số 98). Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu chủ trì Phiên họp.

 • Việt Nam nỗ lực gia nhập Công ước 98 của ILO

  Việt Nam nỗ lực gia nhập Công ước 98 của ILO

  Ngày 5/12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo tham vấn lấy ý kiến về khả năng phê chuẩn, áp dụng Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về quyền tổ chức và thương lượng tập thể tại Việt Nam.