Tags:

Cánh đồng vàng thơm óng ánh đó là màu vàng ruộm của những sợi rơm cong mình trong nắng