Tags:

Blockdegree

  • Blockdegree tổ chức khóa học mới về blockchain trực tuyến dài 60 phút dành tất cả những ai quan tâm

    Blockdegree – một thành viên uy tín của the US Education Blockchain Action Network (tạm dịch: Mạng lưới Hành động Blockchain giáo dục Mỹ) đã ra mắt Chương trình video nền tảng về Blockchain – Học về Blockchain trong 60 phút. Đây là một chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho tất cả mọi người quan tâm, muốn tìm hiểu tất cả về công nghệ blockchain và các trường hợp sử dụng của nó chỉ trong một giờ. Chương trình này cũng phù hợp cho những sinh viên chưa có kiến ​​thức về lập trình trước đó.