Tags:

Bánh chưng làng chuồn

  • Bánh tét, bánh chưng làng Chuồn vào vụ Tết

    Bánh tét, bánh chưng làng Chuồn vào vụ Tết

    Với truyền thống hơn 400 trăm năm, bánh tét, bánh chưng làng Chuồn, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, nổi tiếng không chỉ ở Huế mà còn ở nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước.