Tags:

Bán đấu giá thuốc lá

 • Gỡ vướng trong xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu

  Gỡ vướng trong xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu

  Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không bảo đảm chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài.

 • Tồn kho thuốc lá nhập lậu: Cần đánh giá chất lượng để tiêu hủy, bán đấu giá

  Tồn kho thuốc lá nhập lậu: Cần đánh giá chất lượng để tiêu hủy, bán đấu giá

  Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực- Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 Quốc gia Trương Hòa Bình về xử lý vướng mắc trong việc tiêu hủy, bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu.

 • Thuốc lá ngoại nhập lậu sẽ được đấu giá để xuất khẩu

  Thuốc lá ngoại nhập lậu sẽ được đấu giá để xuất khẩu

  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 20/2018/QĐ -TTg quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài.