Tags:

Assa 37

  • Hội nghị ASSA 37: Chia sẻ kinh nghiệm mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội

    Hội nghị ASSA 37: Chia sẻ kinh nghiệm mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội

    Ngày 9/12, hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 37 (ASSA 37) với chủ đề “Mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội” đã được tổ chức với sự tham gia của 23 tổ chức thành viên ASSA tại 23 điểm cầu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập, Hiệp hội tổ chức hội nghị Ban Chấp hành theo hình thức trực tuyến.