Tags:

Andreas linsbauer

  • Sông băng trên dãy Alps đang dần biến mất

    Sông băng trên dãy Alps đang dần biến mất

    Khi chứng kiến nhà nghiên cứu sông băng người Thụy Sĩ Andreas Linsbauer, 45 tuổi, vượt qua những khe núi băng giá, bạn sẽ không bao giờ đoán được ông ấy đang mang theo 10 kg thiết bị thép cần thiết để lập biểu đồ đánh giá sự suy giảm diện tích của các sông băng.