Tags:

Đức thánh trần hưng đạo đại vương

  • Tôn vinh hào khí  Đông A

    Tôn vinh hào khí Đông A

    “Lễ tôn vinh Hào khí Đông A” sẽ được tổ chức ngày 18/9 (20/8 Kỷ Hợi), tại Đền Sơn Hải (Hà Nội), nhân dịp Lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày hóa của Đức Thánh Trần- Hưng Đạo Đại Vương.