Tags:

Đổi mới nền giáo dục

 • 75 năm giáo dục Việt Nam: Từ phổ cập giáo dục đến đổi mới căn bản, toàn diện

  75 năm giáo dục Việt Nam: Từ phổ cập giáo dục đến đổi mới căn bản, toàn diện

  Trong 75 năm qua, Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để cải cách, đổi mới nền giáo dục nước nhà.

 • Sự lãng phí trong sử dụng sách giáo khoa

  Sự lãng phí trong sử dụng sách giáo khoa

  Ngày 5/9, hơn 22 triệu học sinh đã bước vào năm học mới sau lễ khai giảng có nhiều thay đổi so với những năm trước. Đó là điều mừng, phần nào đáp ứng được mong mỏi của xã hội về đổi mới nền giáo dục nước nhà, học sinh vui, phụ huynh học sinh vui, nhiều giáo viên cũng vui, cá nhân người viết cũng vui. Vui đấy nhưng vẫn có những khía cạnh khác cần tiếp tục phải xem xét để điều chỉnh, một trong số đó là vấn đề sách giáo khoa (SGK).

 • Đổi mới nền giáo dục bằng công nghệ thông tin

  Đổi mới nền giáo dục bằng công nghệ thông tin

  Ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) đã quán triệt chủ trương: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế”.