Tags:

Đảng viên điều động

  • Trăn trở 'vùng trắng', 'già hóa' đảng viên - Bài 2: 'Phía sau' những đảng viên điều động

    Trăn trở 'vùng trắng', 'già hóa' đảng viên - Bài 2: 'Phía sau' những đảng viên điều động

    Để xóa xã “trắng” đảng viên và củng cố cơ sở đảng góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới, một biện pháp mang tính trước mắt được đưa ra là điều động, tăng cường đảng viên từ nơi khác về làm nòng cốt, đảm bảo mỗi một thôn, bản, tổ dân phố đều có một chi bộ độc lập, sau đó tìm nguồn phát triển tại chỗ.