Tags:

Đảng bharatiya janata

  • BJP cử ông Modi làm Thủ tướng Ấn Độ

    BJP cử ông Modi làm Thủ tướng Ấn Độ

    Đảng Bharatiya Janata Party (BJP) đối lập chính của Ấn Độ ngày 20/5 đã chính thức chọn ông Narendra Modi làm lãnh đạo của đảng này trong quốc hội, đồng nghĩa ông sẽ trở thành Thủ tướng.