Tags:

Đại biểu quốc hội tỉnh ninh thuận

  • Hiệu quả của lấy phiếu tín nhiệm

    Hiệu quả của lấy phiếu tín nhiệm

    Ông Nguyễn Sỹ Cương, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã trao đổi với phóng viên Tin Tức xung quanh việc lấy phiếu tín nhiệm.