Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 29 lãnh đạo chủ chốt của Tây Ninh

Ngày 7/12, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu gồm: 6 thành viên thuộc HĐND tỉnh và 23 thành viên thuộc UBND tỉnh. Kết quả Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 47/49 phiếu (đạt 95,92%), 2 phiếu tín nhiệm (đạt 4,08%) và không có phiếu tín nhiệm thấp. Ông Trương Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất với 21/49 phiếu (chiếm 42,86%), 27 phiếu tín nhiệm (55,1%) và 1 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 2,04%).

TTXVN/Báo Tin tức
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 nhân sự chủ chốt của Kon Tum
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 nhân sự chủ chốt của Kon Tum

Sáng 7/12, tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 31/32 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN