Các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới (phần 1)

Giai đoạn 2017-2022, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua của cả nước.

Các phong trào thi đua yêu nước trong nhiều thập kỷ qua đã bám sát yêu cầu thực tiễn đất nước, gắn bó mật thiết với quyền lợi và cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực. Giai đoạn 2017-2022, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua của cả nước. Phong trào thi đua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng-an ninh được triển khai sâu rộng ở các ngành, các cấp, các vùng miền, địa phương, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trên khắp cả nước.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Những phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu trong kháng chiến, kiến quốc (1945-1954)
Những phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu trong kháng chiến, kiến quốc (1945-1954)

Ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc ngày 11/6/1948, các phong trào thi đua ái quốc đã được phát động và lan rộng khắp các vùng miền, cuốn hút, cổ vũ, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước hăng say lao động, thực hành tiết kiệm, chống giặc đói, giặc dốt, dũng cảm trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm..., làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN