Gia tăng kho học liệu giáo dục

Nằm trong chương trình làm việc của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và các lãnh đạo cao cấp của Bộ GD&ĐT tại Hoa Kì từ 19-25/9/2022, phái đoàn của bộ đã có buổi làm việc và kí kết thỏa thuận hợp tác với Britannica Education, tổ chức xuất bản hệ thống Bách khoa toàn thư lớn nhất thế giới.

Chú thích ảnh

Britannica Eduation là một trong những nhà cung cấp học liệu số lớn nhất thế giới. Với kho học liệu lớn cho giáo dục, trong đó có học liệu điện tử, tổ chức này đang phối hợp với nhiều quốc gia, lãnh thổ triển khai chuyển đổi số trong giáo dục. Ở Việt Nam, Britannica Education được đại diện bởi công ty Tư vấn Hưng Việt trong việc khai thác các sản phẩm học liệu điện tử cho trường học.

Britannica sẽ hợp tác cùng hai cơ quan của Bộ GD&ĐT là Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES) và Chương trình Ngoại ngữ Quốc Gia (NFLP) để hiểu rõ tầm nhìn và mục tiêu dài hạn của Bộ về chuyển đổi kỹ thuật số trong giáo dục tại Việt Nam. Hai bên cũng sẽ làm việc chặt chẽ để tìm hiểu cơ sở hạ tầng hiện có để hỗ trợ tiếp cận phổ cập. Britannica ưu tiên hỗ trợ các môn như Khoa học, STEM, tiếng Anh.

Britannica đề xuất thiết kế chương trình học tập nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy theo bằng các giải pháp kỹ thuật số của Britannica để hỗ trợ tầm nhìn của Bộ về khả năng tiếp cận phổ cập giáo dục. Cũng cần xây dựng một khung liên kết với các tiêu chuẩn của chương trình giảng dạy hiện có. Ngoài ra, việc xây dựng chương trình đào tạo giáo viên nhằm nâng cao các kỹ năng nền tảng để phát triển chương trình học tập có tác động và hấp dẫn đối với học sinh cũng là mục tiêu mà Britannica có thể hỗ trợ Việt Nam trong việc từng bước nâng cao chất lượng và chuyển đổi số giáo dục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN