Vinamotor ổn định để phát triển

Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP tổ chức thành công Đại hội cổ đông đầu tiên sau khi Nhà nước thoái toàn bộ vốn.

Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP nguyên là Tổng công ty thuộc sở hữu nhà nước. Từ ngày 30/5/2014, Công ty mẹ - Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam, chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi: Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP (Vinamotor). Với bề dày lịch sử (từ 1964) của ngành cơ khí nói chung, ngành công nghiệp ô tô nói riêng, Vinamotor đặt mục tiêu tiến tới hình thành Tập đoàn Công nghiệp ô tô trong tương lai.

Hội đồng quản trị của Vinamotor chính thức ra mắt.

Ngày 11/1/2016, Bộ Giao thông Vận tải đã tiến hành thoái vốn trọn lô toàn bộ 85,58 triệu cổ phần Tổng Công ty Công nghiệp Ôtô Việt Nam - CTCP (Vinamotor), tương đương 97,7% vốn điều lệ. Đây là phiên đấu giá thoái vốn trọn lô đầu tiên, được thực hiện theo Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).


Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam, đơn vị có khả năng tài chính và năng lực mạnh, đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thẩm định và tham gia đấu giá thành công đã trở thành cổ đông nắm giữ 97,7% vốn điều lệ của Vinamotor.


Với sự thay đổi lớn nhiều ý nghĩa này, Vinamotor đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 2/2/2016 nhằm bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới. Tại Đại hội, Hội đồng quản trị mới đã được bầu và ra mắt với Chủ tịch Hội đồng quản trị mới đến từ Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Trung (nguyên Chủ tịch HĐQT Vinamotor) làm Tổng Giám đốc, thay ông Hoàng Anh Tuấn đã đệ đơn xin nghỉ hưu.


Có thể nói, sự tham gia của cổ đông mới - Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam sẽ mang lại nguồn vốn ổn định cho đầu tư và phát triển các kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Vinamotor đồng thời đảm bảo lương và cuộc sống cho gần 5.000 cán bộ, công nhân, nhân viên của Vinamotor trong thời gian tới. Với tầm nhìn chiến lược và kế hoạch phát triển dài hạn, Vinamotor hứa hẹn sẽ trở thành một doanh nghiệp bền vững và phát triển theo các tiêu chuẩn quốc tế, đóng góp tích cực vào thúc đẩy ngày Công nghiệp và thương mại ô tô ở Việt Nam.

PV
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN