Tóm tắt tiểu sử Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long

Chiều 6/6, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long:

Chú thích ảnh
Ông Lê Thành Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: TTXVN

- Ông Lê Thành Long sinh ngày 23/9/1963

- Quê quán: xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (nay là phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa)

- Dân tộc: Kinh                                                 

- Tôn giáo: Không

- Trình độ hiện nay:

+Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ Luật

+Học vị: Tiến sĩ Luật  

+Lý luận chính trị: Cao cấp

+Ngoại ngữ: Anh D (thành thạo), Nga D (thành thạo); Nhật B (giao tiếp)

- Chức vụ, chức danh trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- Ngày vào Đảng: 06/4/1991; Ngày chính thức: 06/4/1992

- Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2020, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2021; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009, 2015, 2018, 2019.

- Là đại biểu Quốc hội khóa: Khóa XIV, XV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ ngày 8/1982 đến 31/8/1987:  Học Cử nhân luật tại Đại học tổng hợp Adécbaijan (Liên Xô cũ)

- Từ ngày 1/11/1987 đến 30/11/1990: Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp (Hà Nội, Việt Nam)

- Từ ngày 1/12/1990 đến 30/11/1991: Cán bộ Ban Thư ký Ủy ban sông Mê-công quốc tế (Băng Cốc, Thái Lan)

- Từ ngày 1/12/1991 đến 04/4/1993: Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp (Hà Nội, Việt Nam)

- Từ ngày 5/4/1993 đến 14/9/1995: Học Thạc sỹ Luật tại Đại học tổng hợp Calgary (Canada)

- Từ ngày 15/9/1995 đến 31/12/1996: Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp (Hà Nội, Việt Nam)

- Từ ngày 1/01/1997 đến 09/10/1999: Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Hà Nội, Việt Nam)

- Từ ngày 10/10/1999 đến 31/3/2003: Học Tiến sỹ Luật tại Đại học tổng hợp Nagoya (Nhật Bản)

- Từ ngày 1/4/2003 đến 09/12/2008: Chuyên viên, từ tháng 01/2004 là chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp. Từ tháng 6/2004 là Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp. Từ 12/2003 là Phó Bí thư Chi bộ và từ 3/2004 là Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác  quốc tế, Bộ Tư pháp

- Từ ngày 10/12/2008 đến 10/10/2011: Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp. Từ tháng 9/2010 là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2010-2015

- Từ ngày 11/10/2011 đến 2/3/2014: Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp (từ 20/10/2011 đến 01/7/2012 kiêm Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp)

- Từ ngày 3/3/2014 đến 6/10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

- Từ ngày 7/10/2015 đến 8/4/2016: Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp; từ 01/2016 là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

- Từ ngày 9/4/2016 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 và khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp; Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Đại biểu Quốc hội khóa XIV và khóa XV; từ 18/8/2016 kiêm giữ chức ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 (Quyết định số 343-QĐNS/TW ngày 13/8/2016 của Bộ Chính trị); từ 1/2/2019 kiêm giữ chức Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Công văn số 8770-CV/VPTW ngày 01/2/2019 thông báo ý kiến của Bộ Chính trị).

TTXVN/Báo Tin tức
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công an, bầu Phó Chủ tịch Quốc hội
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công an, bầu Phó Chủ tịch Quốc hội

Chiều 6/6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN