Quảng Ngãi: Kỷ luật nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm

Ngày 6/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức kỳ họp thứ X xem xét, kết luận thi hành kỷ luật một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Cụ thể, thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ 9; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đồng chí Hồ Minh Nên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi bằng hình thức khiển trách. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối với các đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy Sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguyên Giám đốc Sở Y tế, giai đoạn 2014 - 2018 và giai đoạn 2019 - 2022.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành và các đồng chí: Phan Bình, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Đức On, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện; Đàm Bàng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có vi phạm, khuyết điểm trong việc: Tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; cho chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình, dự án không đúng quy định pháp luật, không đúng thẩm quyền; thiếu lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc tổ chức thực hiện đầu tư công dẫn đến việc thực hiện đầu tư công trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 có những vi phạm quy định của pháp luật; không kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm đối với đảng viên có vi phạm qua các kết luận thanh tra chuyên ngành, kiểm toán nhà nước. 

Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có vi phạm, khuyết điểm trong việc: Tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chưa đúng quy định; chưa lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện theo thẩm quyền và theo Quy chế làm việc. 
 
Các đồng chí: Phan Bình, Đàm Bàng có vi phạm khuyết điểm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất tiến hành quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đồng chí Phan Bình, Đàm Bàng theo quy định của Đảng.
 
Ngoài ra, những vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và vi phạm của đồng chí Phan Bình, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành, có trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và một số Chủ tịch UBND các xã làm chủ đầu tư các công trình, dự án, cần phải được xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền.
 
Đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đồng chí Nguyễn Đức On có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng đã xem xét, kết luận kiểm tra tài chính đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2021 và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020 đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sơn Hà.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng trên còn có một số khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và việc quản lý, sử dụng tài chính Đảng. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, yêu cầu các tổ chức đảng được kiểm tra rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian đến…

Phạm Cường (TTXVN)
Đề nghị kỷ luật nghiêm minh hiệu trưởng cầm cố sổ đỏ của trường để vay tiền
Đề nghị kỷ luật nghiêm minh hiệu trưởng cầm cố sổ đỏ của trường để vay tiền

Ngày 4/10, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuyên Hóa (Quảng Bình) thông báo kết luận kiểm tra, đồng thời đề nghị có hình thức kỷ luật nghiêm minh đối với ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, người từng cầm cố sổ đỏ nhà trường và quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng của mình để “vay nóng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN