Nâng cao tính thuyết phục trong giảng dạy lý luận chính trị

Chiều 27/2, tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang, Hội thảo khoa học “Nâng cao tính thuyết phục trong giảng dạy lý luận chính trị” đã diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh Hậu Giang và các giảng viên của trường Chính trị tỉnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo đã đề cập một số nội dung liên quan đến lý luận về tính thuyết phục trong giảng dạy lý luận chính trị và thực tiễn cũng như việc nâng cao tính thuyết phục trong giảng dạy lý luận chính trị giai đoạn hiện nay.

Thông qua các bài trình bày và thảo luận, các đại biểu đã phân tích, trao đổi và khẳng định tính thuyết phục là yêu cầu cần thiết, then chốt trong giảng dạy lý luận chính trị, có vai trò quan trọng, góp phần định hướng tư tưởng và nâng cao kỹ năng vận dụng lý luận vào thực hiện nhiệm vụ chính trị cho học viên; phản ánh khách quan, rõ nét các yêu cầu quan trọng có tác dụng tăng tính thuyết phục khi trực tiếp giảng bài trên lớp.

Ông Lê Công Lý, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang cho rằng, Hội thảo đã phản ánh, khai thác đúng yêu cầu về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng từ giảng viên đến học viên trong giảng dạy lý luận chính trị của địa phương. Đặc biệt, các bài tham luận được chọn tham gia trong Hội thảo đã phản ánh khá đầy đủ tính thuyết phục trong giảng dạy lý luận chính trị hiện nay và thời gian tới với các yếu tố khoa học, sâu về lý luận, rộng về thực tiễn. Từ đó, tính thuyết phục trong giảng dạy lý luận chính trị tại địa phương vừa là yêu cầu, nhiệm vụ, vừa là quyền lợi để trở thành động lực cho mỗi giảng viên phấn đấu rèn luyện, đổi mới phương pháp giảng dạy; đồng thời, là động lực để khai thác, phát huy trí tuệ, năng lực, khơi dậy khát vọng học tập và làm việc của học viên.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Hậu Giang, chất lượng mỗi bài giảng lý luận chính trị là mắt xích quan trọng trong tổng thể nhận thức của cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mỗi học viên hình thành thói quen cho quá trình này như từng viên gạch xây dựng nền móng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nhiệm vụ quan trọng này được trao cho giảng viên trường chính trị để mỗi bài giảng có tính thuyết phục cao. Quá trình thuyết phục phải bằng tri thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng, bằng trái tim yêu nghề một cách khoa học, bản lĩnh với nghề của giảng viên.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hiền (khoa Lý luận cơ sở, trường Chính trị tỉnh Hậu Giang) cho rằng, bên cạnh các yêu cầu về tri thức chuyên môn và kỹ năng giảng dạy, giảng viên lý luận chính trị còn cần có những phẩm chất, năng lực đặc thù để đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe và đa dạng, phong phú của thực tiễn quá trình giảng dạy. Giảng viên cần đáp ứng yêu cầu về năng lực truyền giảng lý luận chính trị một cách hấp dẫn, thuyết phục; yêu cầu về năng lực hoạt động thực tiễn làm cho bài giảng trở nên phong phú, sinh động. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên phải vững về kiến thức lý luận chính trị, văn hóa, xã hội và không ngừng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp; tích cực học hỏi, đổi mới các phương pháp, hình thức giảng dạy lý luận chính trị.

Năm 2023, trong đào tạo chính trị cho cán bộ, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức 63 lớp đào tạo và liên kết đào tạo, bồi dưỡng cho trên 4.200 học viên, vượt 34,02% so với kế hoạch tại trường Chính trị tỉnh. Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang là một trong 7 đơn vị được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Trường đã thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “dạy thực chất - học thực chất - kết quả thực chất” với các mô hình đổi mới, sáng tạo gắn lý luận với thực tiễn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được báo cáo điển hình cả nước.

Tin, ảnh: Nguyễn Hằng (TTXVN)
Sân chơi sinh hoạt lý luận chính trị hấp dẫn mới của đoàn viên, thanh niên
Sân chơi sinh hoạt lý luận chính trị hấp dẫn mới của đoàn viên, thanh niên

Vừa là diễn đàn, sân chơi giúp đảng viên trẻ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên được bày tỏ ý kiến và hiến kế đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm và cùng nhau thảo luận, phân tích, nhận diện đúng sai để hiểu được vấn đề một các thấu đáo, cặn kẽ, Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bến Tre (CLB) đã dần trở thành mô hình sinh hoạt lý luận chính trị hấp dẫn, hiệu quả, có sức lan tỏa rộng rãi. CLB góp phần tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng như đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN