Đã đóng bảo hiểm xã hội 20 năm, mức hưởng lương hưu như thế nào?

Theo quy định pháp luật hiện hành, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường để nghỉ hưu cần đáp ứng 2 điều kiện: Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên và đủ điều kiện tuổi nghỉ hưu. Với người lao động nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị giảm tỷ lệ hưởng.

Kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035 (mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ).

Chú thích ảnh
Người nhận lương hưu tại một điểm tại Hà Nội.

Theo lộ trình này, năm 2023, nam sẽ nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 9 tháng, nữ là từ đủ 56 tuổi.

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Sau đó, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Đồng thời, trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Về vấn đề nghỉ hưu trước tuổi, đại diện BHXH cho biết, theo Luật BHXH 2014, đối với người nghỉ hưu sẽ dựa trên 2 điều kiện, đó là tuổi đời và số năm đóng bảo hiểm xã hội.

Về số năm đóng BHXH tối thiểu là 20 năm. Tuổi đời thì sẽ lấy năm tối đa trừ đi 5 năm, trừ những trường hợp đặc biệt về sức khỏe hoặc môi trường làm việc, một số trường hợp có quy định riêng liên quan đến bệnh HIV…

Về cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu, đối với nữ thì 30 năm mới được hưởng tối đa 75%, đối với nam là 35 năm. Do vậy đối với nam, nghỉ hưu khi đóng BHXH 20 năm, nếu chưa đủ tuổi về hưu thì sẽ còn 45%; tỷ lệ này đối với nữ tương ứng thời gian đóng là 15 năm.

Ngoài điều kiện này, thì mỗi năm về hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2%. Cụ thể, nếu nam đóng BHXH 20 năm, về hưu trước tuổi 5 năm thì mỗi năm sẽ bị trừ 2%, chỉ còn 35%.

Như vậy mức lương hưu sẽ rất thấp. BHXH Việt Nam khuyến khích người lao động nên đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, hiện nay có hơn 3,3 triệu người hưởng trên toàn quốc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Trong giai đoạn 2016-2022, cả nước đã giải quyết cho gần 763.000 người hưởng lương hưu, nhưng chỉ có khoảng 420.000 người đạt tỷ lệ hưởng 75%, chiếm hơn 55% số người được giải quyết hưởng chế độ hưu trí.

Phần lớn có mức hưởng từ 3 đến dưới 7 triệu đồng/tháng. Tại thời điểm tháng 4/2023, cả nước có 471 trường hợp có mức hưởng lương lưu từ 20 triệu đồng trở lên.

XM/Báo Tin tức
Đề xuất cho chủ hộ kinh doanh đã đóng bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu
Đề xuất cho chủ hộ kinh doanh đã đóng bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề xuất không thu hồi tiền hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp thất nghiệp của chủ hộ kinh doanh cá thể. Đối với các trường hợp đã thoái thu, nếu có nguyện vọng thì được đóng lại để khôi phục lại quá trình tham gia…; đồng thời, tạo điều kiện để những hộ kinh doanh hưởng lương hưu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN