Triển khai hiệu quả chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động

Ngày 11/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và 10 năm triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh phát biểu chị đạo tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam đạt được trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, có nhiều công trình, sản phẩm thiết thực vào thực tiễn. Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; triển khai hiệu quả chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động. Đồng thời, tích cực tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với người lao động; chủ động tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; xây dựng nguồn lực đủ mạnh để hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham gia hội nghị.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam Phạm Thị Thu Giang cho biết, qua 15 năm triển khai Nghị quyết số 20, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Công đoàn và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về giai cấp công nhân được nâng lên rõ rệt. Vai trò của giai cấp công nhân trong các cơ quan, đơn vị tiếp tục được khẳng định và phát huy. Trong đó, 6 chỉ tiêu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20 của Liên đoàn Lao động tỉnh đều đạt và vượt chỉ tiêu. Công tác tuyên truyền, giáo dục về xây dựng giai cấp công nhân được tổ chức với hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, đổi mới, sáng tạo phù hợp với điều kiện của từng địa phương, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và công nhân, viên chức, lao động.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có chuyển biến tích cực. 100% cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 74% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động; 100% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn không có tình trạng ngừng việc tập thể. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động được các cấp Công đoàn chú trọng thực hiện. Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm kịp thời, đặc biệt trong dịp Tết, Tháng Công nhân. Tỷ lệ người lao động được tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động đạt 85,5% trên tổng số công nhân, lao động trực tiếp sản xuất. Công tác đào tạo nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho công nhân, viên chức, lao động được đẩy mạnh. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh ngày càng được nâng cao. Qua 15 năm, toàn tỉnh đã kết nạp 82.345 đoàn viên Công đoàn.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam cho biết thêm, thời gian tới, Liên đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Nghị quyết số 20, Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Tỉnh ủy. Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn, tay nghề, tác phong công nghiệp cho công nhân, lao động. Đơn vị phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân, lao động.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.

Tin, ảnh: Đại Nghĩa (TTXVN)
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội

Trong năm 2023 đầy khó khăn, thách thức, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp, với quyết tâm của cán bộ công chức, người lao động toàn ngành, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN