Xem cánh tay robot pha chế đồ uống phục vụ Olympic với tốc độ kỷ lục

Cánh tay robot tại Trung tâm Báo chí tại Olympic Bắc Kinh 2022 chỉ cần 70 - 90 giây để cho ra đời một ly đồ uống hoàn hảo.(đọc thêm)