Xem 600 chiếc drone 'vẽ' cuộc đời danh hoạ Van Gogh trên trời đêm

600 chiếc máy bay không người lái đã thực hiện cả một "bộ phim hoạt hoạ" bằng ánh sáng và chuyển động về cuộc đời danh hoạ Hà Lan cùng những bức tranh nổi tiếng của ông trên nền trời đêm. (đọc thêm)