Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ là cần thiết

Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn là điều hết sức cần thiết. Đó là ý kiến nhận xét, đánh giá của một số đại biểu Quốc hội bên hành lang Quốc hội được phóng viên báo Tin tức ghi lại.(đọc thêm)