Vẫn tranh cãi về việc mở cửa trở lại trường học ở Mỹ

Chỉ có 1/4 người Mỹ cho rằng đã an toàn để các trường học tại nước này mở cửa lại vào mùa thu. Khi virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục lây nhiễm mạnh, cuộc tranh luận về quyết định mở cửa trường học vẫn gay gắt và đầy chia rẽ.(đọc thêm)