Ứng dụng công nghệ trong khí tượng thuỷ văn để cảnh báo sớm, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra

Thông tin dự báo thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước ngoài mục đích giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, còn là tiền đề để góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau.  (đọc thêm)