Tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục tại Hong Kong

Đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề thị trường lao động của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), với tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao kỷ lục trong hơn 15 năm qua. (đọc thêm)