Từ ngày 17/6, ngành đường sắt chạy lại đôi tàu khách SE3/SE4 Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

Từ ngày 17/6/2021, ngành đường sắt bắt đầu chạy lại đôi tàu khách Thống nhất SE3/SE4 trên tuyến Hà Nội -Thành phố Hồ Chí Minh, tàu SE3 xuất phát ga Hà Nội lúc 19 giờ 15 và tàu SE4 xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 19 giờ 25. Như vậy, trên tuyến này hiện có 2 đôi tàu khách SE3/SE4 và SE7/SE8 chạy hàng ngày. (đọc thêm)