Tự hào những người lính ‘Mũ nồi xanh’ Việt Nam 

Thời gian qua, vượt lên trên rất nhiều khó khăn, những người lính bộ đội Cụ Hồ trong trang phục của lực lượng “Mũ nồi xanh” luôn đoàn kết, kiên cường cùng nhau vượt qua thử thách, vượt lên chính mình để hoàn thành sứ mệnh gìn giữ hòa bình và mang hình ảnh đẹp của Việt Nam ra thế giới. (đọc thêm)