Từ 1/1/2022: Thẩm quyền xử phạt hành chính của công an nhân dân thay đổi ra sao?

Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 có hiệu lực từ 1/1/2022, thẩm quyền của công an nhân dân trong xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Điều 39 Luật này có nhiều điểm mới đáng chú ý.(đọc thêm)